Vacature directeur CBS Ravelijn

Ravelijn is een dynamische vooruitstrevende basisschool, waar de kinderen voorop staan.
Ravelijn bestaat uit 250 leerlingen, 19 groepsleerkrachten, 2 intern
begeleiders en 7 onderwijsondersteuners op twee locaties in Delfzijl/Farmsum.  
Ravelijn is ontstaan doordat op 1 augustus 2021 De Windroos en De Zaaier met succes
zijn gefuseerd.  
Het team van Ravelijn denkt in oplossingen. Medewerkers willen onderwijs anders
organiseren door unitonderwijs. Bij de start van het volgend schooljaar zal deze visie
daadwerkelijk vorm krijgen in het nieuwe gebouw in Delfzijl West.  

In verband met de benoeming van de huidige directeur elders binnen de bestuurlijke
organisatie van Noordkwartier is de functie van directeur vacant geworden per 1
december 2021.
Wil jij samen met het team het unitonderwijs vorm geven binnen een integraal
kindcentrum in ontwikkeling?

Klik hier voor de profielschets van Directeur Ravelijn