De Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) is een unieke wetenschappelijk onderbouwde methode om mensen in korte tijd te coachen naar nieuw gedrag dat is gebaseerd op zelfinzicht. Op heldere en effectieve wijze ontstaat snel inzicht in de rode draad van iemands gedrag en functioneren en de – vaak onbewuste – motieven en emoties die daarbij een rol spelen.


De ZKM is een relatief kort en intensief coachingstraject volgens een vaste opbouw. Het is gebaseerd op de narratieve psychologie, waarbij het levensverhaal centraal staat. Met dit verhaal geeft een persoon op zijn eigen manier betekenis aan zichzelf, zijn omgeving en zijn leven. Samen met de coach brengt de cliënt dit verhaal in kaart. Vervolgens worden de persoonlijke gevoelens die ónder dit levensverhaal liggen, inzichtelijk gemaakt. Dit vormt de basis voor een aantal analysegesprekken, waardoor de cliënt direct een grondig inzicht krijgt in de patronen in zijn denken en doen.

Dit inzicht in persoonlijke gevoelspatronen stimuleert bewustwording, zodat van daaruit de gewenste veranderingen kunnen worden ingezet. Het zelfonderzoek en de coaching die daarbij hoort, is geen test of therapie. Het is wel een bewezen, uiterst effectieve methode om op basis van nieuwe inzichten nieuw gedrag te gaan ontwikkelen.

De ZKM is één van de weinige vormen van coaching/counseling waarbij het effect wordt onderzocht middels een evaluatie onderzoek. Uit de evaluatieresultaten blijkt dat de ZKM zeer effectief is en blijvend resultaat oplevert. 

Bij Buro Noorderlingen zijn Jos Buis en Hiltje Hof geregistreerd ZKM coach.

Lees meer: www.zkmvereniging.nl

"Enorm gegroeid op persoonlijk vlak, in mijn werk en in mijn relatie"

Een kleine anderhalf jaar geleden leerde ik Jos kennen. Na een zeer turbulente periode in mijn privé leven en diverse ontwikkelingen op werkgebied, was ik op zoek naar een goede balans tussen ratio en gevoel. Vanuit overlevingsmechanismes wist ik alle ballen (werk en privé) steeds hoog te houden. De wens was om vanuit overleven weer te gaan leven, genieten van wat er is!  Er kwam geleidelijk meer rust in mijn leven en er ontstond een zoektocht om dichter bij mijn gevoel te komen. Hierbij heeft het ZKM traject goed geholpen. Ik ben in de afgelopen anderhalf jaar enorm gegroeid op persoonlijk vlak, in mijn werk en in mijn relatie. Ook ben ik van allerlei kleine fysieke ongemakken in rug en nek verlost. Ik sta dichter bij mijn gevoel en weet beter mijn grenzen te bewaken. Hierin heeft Jos een belangrijke begeleidende en ondersteunende rol in gehad.

Daarvoor ben ik hem dankbaar. Daarnaast is hij ook nog eens een zeer aimabel mens!

- Dolf Smit - Verslavingszorg Noord Nederland

Bewegen tot vernieuwing?

Neem contact met ons op!