Spelen snel in op hulpvragen

Noordelingen is een organisatie, die snel kan inspelen op diverse hulpvragen. Ze doen dat op een professionele en betrokken wijze. Daarnaast is het een organisatie, die graag nieuwe initiatieven, buiten de bekende kaders, mee vorm en inhoud wil geven.

Geplaatst in