Voor onze coaching en teamtraining zetten wij regelmatig het ontwikkelassessment volgens het Q4-profiel in. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een online vragenlijst, welke resulteert in een uitgebreide persoonlijke rapportage van het stijlprofiel, het waardeprofiel en het interesseprofiel. De uitkomsten van deze profielen vormen de richtlijn voor uw persoonlijke stijl van (samen)werken en communiceren en uw carrièreperspectief.

Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel

Het Persoonlijke Stijl Profiel legt het onbewuste gedragspatroon van een persoon bloot. Het profiel is gebaseerd op het DISC-gedragsmodel en beschrijft welke combinatie van vier temperamenten de drijfveren zijn van iemands gedrag. Specifieke aandacht wordt besteed aan communicatiestijl, werkomgeving, cultuur en energie die iemand gebruikt om zich aan te passen.

Persoonlijke Waarden Profiel

Het Persoonlijke Waarden Profiel geeft inzicht in wat een persoon belangrijk vindt. Waarom deze bewust bepaalde keuzes maakt en bepaald gedrag laat zien. Het maakt gebruik van een waardenmodel met vier perspectieven. Het profiel beschrijft welk van deze waarde perspectieven van grote invloed is op het dagelijks gedrag van een persoon en wat dit betekent in het samenwerken en leven met andere mensen.

Persoonlijke Interesse Profiel

Het Persoonlijke Interesse Profiel beschrijft de passies en interesses van een persoon, zowel in de werk- als in de privé-omgeving. Deze rapportage toont welke werkinteresses het werkplezier van de persoon beïnvloeden en welke activiteiten daar aan bijdragen. Het Persoonlijke Interesse Profiel is zeer relevant als het gaat om advies bij loopbanen persoonlijke carrièreontwikkeling. Het is de kunst om onze passies aan te spreken, dat werkt motiverend.

Bij Buro Noorderlingen zijn Berber Veenstra, Jos Buis, Sietsche Nieuwenhuis, Jasper Hollenbeek Brouwer, Tjalda Postma en Hiltje Hof gecertificeerd voor deze methode. Meer weten? Kijk op www.q4profiles.nl.

Bewegen tot vernieuwing?

Neem contact met ons op!