Samenwerking

Hoe zorgen we ervoor dat in ons team ieders talent tot zijn recht komt?

In een ideale werkomgeving werken alle medewerkers, teams en afdelingen goed samen. Maar hoe zorgt u er nu voor dat die samenwerking goed verloopt? En wat als de samenwerking in het gedrang komt wanneer bijvoorbeeld leidinggevende en medewerker niet goed door een deur kunnen? Een dergelijk arbeidsconflict is vaak lastig te beheersen en loopt niet zelden uit de hand. Hulp van buitenaf kan dan zeer welkom of zelfs noodzakelijk zijn.

Onze oplossingen om samenwerking te realiseren

Mediation

Voor het succesvol ontwikkelen van mens en organisatie is verbinding nodig.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Heeft uw organisatie te maken met een hoog ziekteverzuim?

Teamtraining

Als organisatie is het belangrijk om continu in beweging te zijn.

Waarom bemiddeling van belang is

Misschien spreekt het voor zich dat een goede samenwerking van groot belang is. In de praktijk is dit echter niet altijd vanzelfsprekend. Wij zien regelmatig welke gevolgen het kan hebben als het rommelt op de werkvloer:

  • de sfeer op de werkvloer wordt grimmig;
  • medewerkers raken gedemotiveerd;
  • de productiviteit gaat achteruit;
  • de doelstellingen van de organisatie komen in het gedrang.

Buro Noorderlingen helpt de samenwerking te versterken

Buro Noorderlingen begeleidt leidinggevenden bij het (verder) verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen medewerkers, bijvoorbeeld met behulp van een teamtraining. Hierin leren collega’s elkaar beter kennen, bepalen ze samen wat hun doel is en hoe ze daaraan willen werken. Zo ontdekken ze waar ieders kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen en kunnen ze elkaar daarop aanspreken. Altijd met het doel om als team (of collega's) beter te functioneren.

Maar ook wanneer er sprake is van een verstoorde interne samenwerking of een intern conflict, biedt Buro Noorderlingen u de helpende hand. Zo ondersteunen we medewerkers als zij te maken hebben met een conflict met collega’s of de leidinggevende. We kunnen optreden als mediator of zorgen voor een goede training. Hierbij streven we altijd naar een passende aanpak die alle partijen verder helpt.

"Zeer succesvol en directe resultaten!"

De stichting Noventa Onderwijs doet regelmatig een beroep op de diensten van Bureau Noordelingen. Zeer succesvol en directe resultaten was hun dienstverlening Leiderschap met Lef, wat prima aansloot bij onze kweekvijver directie. Verder werken we prima samen op het gebied van outplacement, coaching en loopbaanontwikkeling. Voor ons is Bureau Noordelingen een fijne samenwerkingspartner; klantgericht, betrouwbaar, innovatief en gericht op maatwerk met een hoog niveau.

- Harrie Steenstra - Directeur /bestuurder Noventa