EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.          

Letterlijk vertaald betekent EMDR: door oogbeweging opnieuw verwerken van ervaringen en gevoelens, waardoor je een situatie anders gaat ervaren. 

Soms kunnen mensen een heftige gebeurtenis meemaken, waarbij de beelden en gevoelens van deze ervaring regelmatig terugkeren. Deze emoties kunnen je blokkeren in  situaties, die lijken op hetgeen je eerder hebt meegemaakt. Je wordt als het ware “getriggerd”. 

De theorie achter EMDR is dat bepaalde ervaringen worden “opgeslagen” in je lichaam. Je hersenen registreren een ervaring en koppelen daar een emotie aan.  EMDR “ontkoppelt” deze ervaring en de emotie door oogbewegingen. Je hersenen worden op deze manier “gereset”.

Naast het verwerken van traumatische gebeurtenissen, kan EMDR ook worden ingezet voor het “verankeren” van een positieve ervaring.  Dit is ook een vorm van “resetten” van emoties en ervaringen. Zo kun je bijvoorbeeld, wanneer je erg onzeker bent in bepaalde situaties, door middel van EMDR letterlijk en figuurlijk “steviger in je schoenen staan”.

Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben ruimschoots aangetoond dat EMDR succesvol is. De begeleiding is kortdurend met een blijvend resultaat.

Bij Buro Noorderlingen is Sytsche Nieuwenhuis gespecialiseerd in EMDR.

EMDR vraagt een zorgvuldige benadering. Als coach zet Sytsche EMDR in bij enkelvoudige problematiek. Haar NLP achtergrond, vormt een uitstekende basis voor deze methodiek. Wanneer er specifieke meervoudige trauma’s spelen verwijzen we graag door naar een externe deskundige.

Bewegen tot vernieuwing?

Neem contact met ons op!