Reïntegratie 2e spoor

Is een medewerker langdurig ziek geweest en kan hij of zij niet terugkeren bij de eigen werkgever? Dan kan re-integratie tweede spoor worden ingezet.
Hierbij wordt er gezocht naar een nieuwe functie bij een andere werkgever. Voor de medewerker is dit een spannende tijd, waarin veel vragen gaan spelen. Is er passend werk te vinden buiten de eigen organisatie? Hoe gaat het verder met het UWV-traject? En hoe neem je goed afscheid van je oude baan?

Bewegen tot vernieuwing?

Neem contact met ons op

Professionele ondersteuning door Buro Noorderlingen

Re-integratie tweede spoor is alleen succesvol als de medewerker een actieve houding heeft. Dat betekent dat u als medewerker zelf zult moeten zoeken naar werk en actief zult moeten solliciteren. Buro Noorderlingen biedt u hierbij deskundige coaching, waarbij we veel overeenkomsten zien met loopbaancoaching en outplacement:

  • We begeleiden u als medewerker bij het in kaart brengen van uw capaciteiten en we bepalen welk werk daar het beste bij past.
  • Ook helpen we u bij het zoeken en vinden van dat passende werk. Hierbij maken we gebruik van loopbaanonderzoek, sollicitatiebegeleiding en ons eigen netwerk.
  • En hebt u als medewerker te maken met re-integratie tweede spoor, dan verlangt het UWV van u en uw werkgever dat alle ingezette activiteiten zorgvuldig worden vastgelegd. Ook hierbij ondersteunt Buro Noorderlingen u graag.

Uiteraard begeleiden we iedere medewerker op een passende manier. De beleving van het traject is immers voor iedereen anders. Daarom is er tijdens de coaching naast alle praktische zaken ook alle aandacht voor het proces waar mensen zich in bevinden. Zonder goed afscheid is het immers lastig om die nieuwe stap te zetten.

Denken in mogelijkheden

Bij Buro Noorderlingen zijn we ervan overtuigd dat er voor iedere medewerker nieuwe mogelijkheden en kansen liggen. Hoewel het traject van re-integratie tweede spoor soms spannend en moeilijk kan zijn, blijven we altijd denken vanuit die nieuwe mogelijkheden. Mede op basis van onze ervaringen met mensen die u voorgingen in het re-integratietraject, helpen we u op zoek te gaan naar een passende nieuwe toekomst.