Organisatieadvies

Als bedrijf kunt u met verschillende organisatievraagstukken te maken krijgen. Welke strategische richting wilt u op? Hoe anticipeert u op de veranderende maatschappij?
Hoe zorgt u ervoor dat een cultuurverandering succesvol wordt doorgevoerd in uw organisatie? En wat zijn de beste manieren om duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te realiseren? Bij al deze vraagstukken helpt Buro Noorderlingen u graag. We begeleiden de verschillende processen binnen uw organisatie en zorgen er zo samen met u voor dat u de juiste koers vaart.

Bewegen tot vernieuwing?

Neem contact met ons op

Vormen van organisatieadvies

Als Buro Noorderlingen zijn we ervan overtuigd dat de oplossing vaak verborgen zit in uw eigen organisatie. Met onze jarenlange ervaring op het gebied van procesbegeleiding in uiteenlopende organisaties, kunnen we u helpen deze wijsheid boven water te krijgen en op basis daarvan vraagstukken op te lossen. Vraagstukken waarmee u bij ons terecht kunt, zijn onder andere:

  • Het ontwikkelen en uitvoeren van strategisch perspectief. Wij denken mee over wat uw missie, visie en doelstellingen zijn, gevolgd door begeleiding bij de uitvoering. Door middel van creatieve werkvormen zoals brainstormsessies en interviews begeleiden we bestuurders en diverse stakeholders. Zoals bij het ontwikkelen van het beleid en welke impact dat heeft op de organisatie.
  • Het doorvertalen van nieuwe strategische plannen naar de werkvloer. We maken hierbij afspraken in kleinere teams, bijvoorbeeld over hoe zij het werk willen uitvoeren. Daarbij leggen we steeds de link tussen de verschillende lagen in de organisatie.
  • Ondersteuning bij cultuurontwikkeling, zoals het zelfstandiger functioneren van teams. Hierbij werken we vaak met ‘denktanks’ van mensen uit verschillende lagen in de organisatie. We bedenken samen wat er nodig en gewenst is voor de cultuurontwikkeling. Co-creatie en medewerkers vroegtijdig betrekken zijn hierbij vaak de sleutel tot succes.
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. We denken mee hoe een dergelijk beleid in de organisatie past en hoe u het beleid kunt inzetten.
  • Het begeleiden van managementteams en stafbureaus bij specifieke vragen over bijvoorbeeld samenwerking, teamsamenstelling, taakverdeling, efficiënter werken of het organiseren van een nieuwe werkwijze.

We geven u de sleutel tot succes

Buro Noorderlingen gaat graag met u in gesprek over hoe we uw organisatie met procesbegeleiding van dienst kunnen zijn. We bieden u geen kant en klare plannen, maar stellen de juiste vragen. Zo helpen we u uw horizon te verbreden en te ontdekken waar binnen uw eigen organisatie de kracht ligt. Op basis van een kort, maar concreet verslag kunt u vervolgens aan de slag om uw organisatievraagstuk aan te pakken.