Mediation

Voor het succesvol ontwikkelen van mens en organisatie is verbinding nodig.
Het kan zijn dat er tijdelijk een kink in de kabel is. Soms kom je er als collega’s onderling samen niet meer uit. Emoties en onduidelijkheid spelen dan een te grote rol. Beide partijen proberen te discussiëren over feitelijkheden, maar beiden zijn soms meer bezig met elkaar te overtuigen. Waar samen zoeken naar een oplossing het streven zou moeten zijn, wordt het dan meer een strijd om ‘wie gelijk heeft’. In dergelijke situaties treedt Buro Noorderlingen op als mediator.

Bewegen tot vernieuwing?

Neem contact met ons op

Onze rol als mediator

Bij mediation treden wij op als begeleider in het gesprek. Wij oordelen niet, maar helpen u een oplossing te vinden waar iedereen zich goed bij voelt. Hiervoor is het belangrijk dat de lucht geklaard wordt. Onze aanpak door middel van mediation of bemiddeling doet recht aan alle betrokkenen. Verwachtingen, beperkingen en mogelijkheden worden open en respectvol besproken.

Vaak starten we met beide partijen apart om vervolgens samen om tafel te gaan. Zo krijgt iedereen gelegenheid om vrijuit te praten, kunnen wij een beeld vormen van de situatie en kan vertrouwen worden opgebouwd. Als onafhankelijke buitenstaander hebben we ruime ervaring in het vertalen van intenties en het creëren van begrip. Dat is de basis voor het zoeken naar een passende oplossing.

In alle gevallen zinvol

Mediation heeft als doel het oplossen van een (arbeids)conflict. Vaak wordt de optimale oplossing gevonden, soms betekent het ‘water bij de wijn doen’ voor beide partijen. Wat de uitkomst van de mediation ook is, het gesprek is altijd zinvol. Want door onafhankelijke hulp van buitenaf bespaart u tijd en geld en wordt nog meer stress voorkomen.

Onze methoden