Interim Management

Interim management is de laatste jaren sterk aan verandering onderhevig.
Nieuwe economische tijden zorgen ervoor dat organisaties kritischer zijn op wie ze inhuren. Bovendien worden organisaties creatiever met eigen mensen en middelen. Dure interim managers die langdurig in een organisatie verblijven, zijn verleden tijd.

Als organisatie herkent u dit wellicht, vooral als het gaat om vraagstukken op managementniveau. U zoekt een tijdelijke oplossing, maar wel iemand die mensen verbindt, analyses maakt en respectvol en daadkrachtig handelt. Iemand met inhoudelijke kennis van zaken die past bij de organisatie en die precies dat toevoegt wat er op dat moment nodig is. Buro Noorderlingen helpt u deze ideale interim manager te vinden.

Bewegen tot vernieuwing?

Neem contact met ons op

Voor ieder vraagstuk een passende oplossing

Wanneer u onze hulp inroept bij het zoeken van een interim manager, is uw vraagstelling ons uitgangspunt. De eerste fase van een opdracht is immers van groot belang: dat is het moment dat we samen met uw organisatie de context in beeld brengen. Zo komen we tot een passend profiel.

Soms leidt dit tot een interim opdracht. In andere gevallen zijn andere oplossingen beter. We denken hierbij graag buiten de kaders. We zoeken niet naar een opdracht, maar naar een goed advies!

Uitgebreid netwerk

Bij de inzet van interim managers werken we met een vaste kern van externe krachten. Ieder met een specifieke deskundigheid. Met onze uitgebreide kennis van zowel onze opdrachtgevers als onze interim managers, weten we ook in uw situatie de ideale match te vinden.

Als tussenpartij blijven we betrokken door middel van intervisie, netwerken en nauwe samenwerking. Hierbij passen we schaduwmanagement toe, waarbij er regelmatig overleg plaatsvindt met alle betrokkenen. Soms is het voor beide partijen goed om even afstand te nemen van de waan van de dag en na te denken over mogelijke krachtenvelden, valkuilen en blinde vlekken en de juiste aanpak. Zo zorgen we er samen voor dat de opdracht succesvol wordt afgerond.