De Vlootschouw

De toekomst van organisaties wordt vaak bepaald door het bestuur en het management. Wilt u weten of u met uw plannen en uw team op koers ligt?
De vlootschouw is het ideale instrument om u hierin inzicht te geven.

Hoe werkt de vlootschouw?

De vlootschouw biedt alle directieleden en/of managers van de organisatie een kort coachingstraject, waarbij er inzicht wordt gegeven in de volgende onderwerpen:

  • Welke persoonlijke en professionele talenten bezit ik en hoe zet ik die in?
  • Welke competenties heb ik en waar zitten mijn valkuilen?
  • Waar wil en kan ik mij nog in ontwikkelen?
  • Welke positie en rol binnen de organisatie past het beste bij mij?
  • Wat is mijn carrièreperspectief binnen of buiten de organisatie?
  • Welke persoonlijke scholingsbehoefte is er vanuit mijzelf en de organisatie?

 

Ligt u op koers?

Neem contact op

Methodiek

Tijdens de vlootschouw maken we gebruik van een ontwikkelassessment volgens het Q4-profiel. Hierbij vult u (vanuit huis) een online vragenlijst in, welke resulteert in een uitgebreide persoonlijke rapportage van uw stijlprofiel (DISC), waardeprofiel en interesseprofiel. Deze profielen vormen de richtlijn voor ieders carrièreperspectief en het persoonlijk ontwikkelingsplan.

Van persoon naar team

Op basis van de persoonlijke DISC-profielen kan er een Team Profiel gemaakt worden. Dit profiel geeft een overall beeld van de verschillende persoonlijke stijlen die in het managementteam aanwezig zijn. Op basis hiervan zijn duidelijke gedrags- en communicatieverschillen zichtbaar. Het teamprofiel geeft inzicht in hoe directie- en managementleden met elkaar omgaan, waarom er verschillend gedrag vertoond wordt, welke management rol het beste bij ieder past, welke diversiteit er aanwezig is en waar het team zich nog in kan ontwikkelen.

"Spelen snel in op hulpvragen"

Noordelingen is een organisatie, die snel kan inspelen op diverse hulpvragen. Ze doen dat op een professionele en betrokken wijze. Daarnaast is het een organisatie, die graag nieuwe initiatieven, buiten de bekende kaders, mee vorm en inhoud wil geven.

- Jan Sijtsema, Algemeen directeur/bestuurder pcbo tytsjerksteradiel