Bedrijfsmaatschappelijk werk

Heeft uw organisatie te maken met een hoog ziekteverzuim?
Zijn er medewerkers bij wie een re-integratietraject speelt of wilt u juist ziekte door overbelasting voorkomen? Wilt u als medewerker met plezier en efficiëntie uw werk kunnen uitvoeren? Dan biedt bedrijfsmaatschappelijk werk uitkomst.

Het bedrijfsmaatschappelijk werk van Buro Noorderlingen is steeds gericht op herstel van balans. We helpen inzicht te verkrijgen in datgene waar de medewerker wel invloed op heeft en datgene waar hij of zij zelf geen invloed op kan uitoefenen. Zo zorgen we er samen voor dat de medewerker zelf weer de regie kan voeren, zowel op het werk als daarbuiten.

Bewegen tot vernieuwing?

Neem contact op

Zo werkt bedrijfsmaatschappelijk werk

  • Een aanmelding voor bedrijfsmaatschappelijk werk verloopt via de bedrijfsarts, de leidinggevende, de afdeling HRM of via de medewerker zelf.
  • Na de aanmelding volgt altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
  • Na de kennismaking volgt, in overleg met de betreffende medewerker, terugkoppeling naar de leidinggevende.
  • In het begeleidingstraject betrekken we indien gewenst ook collega's, leidinggevende, bedrijfsarts en de afdeling P&O.

Onze werkwijze

De consultants van Buro Noorderlingen zijn bij diverse organisaties betrokken als bedrijfsmaatschappelijk werker. In onze werkwijze staat de vertrouwensband met de cliënt altijd voorop. Ook openheid en respectvol omgaan met alle betrokken partijen is in onze visie van groot belang. Bovendien kijken we verder dan de individuele cliënt. Zo zijn ook zijn of haar leef- en werkomgeving van belang bij het vinden van de juiste oplossing.

Naast individuele trajecten ondersteunen we ook teams (intervisie of teamtraining). En heeft u als leidinggevende of manager behoefte aan een sparringpartner over bijvoorbeeld organisatieverandering, teamsamenwerking of verschillende stijlen van leiderschap? Ook dan helpen we u graag.

Wist u dat…

  • 80% van de verzoeken aan Buro Noorderlingen voor bedrijfsmaatschappelijk werk direct betrekking heeft op de werksituatie, zoals de balans tussen werk en privé, samenwerking, timemanagement of werkplezier?
  • 60% van de vragen die bij ons binnenkomen van preventieve aard zijn?
  • 80% van de trajecten wordt afgerond in slechts drie tot vijf gesprekken?

Onze methoden