Assessment

Een nieuwe taak of functie vraagt soms om een objectieve beoordeling over iemands competenties en talenten.
Ook op andere momenten in iemands loopbaan kan het zinvol zijn om in kaart te brengen welke competenties, kwaliteiten en ontwikkelpunten iemand heeft en hoe zich dit verhoudt tot de organisatie. Naast coaching is een assessment een veel gebruikt instrument voor dit soort vragen.

Bewegen tot vernieuwing?

Neem contact met ons op

Assessment op basis van psychologisch onderzoek

U kunt voor effectieve assessments terecht bij Buro Noorderlingen. Onze assessments worden op maat samengesteld. De werkwijze en vraagstelling wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever en met de betrokkene zelf. Wij werken samen met een bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) geregistreerde psycholoog.

Persoonlijke Kracht en Ontwikkelschouw

Bij de Persoonlijke Kracht en Ontwikkelschouw staat het gesprek centraal. Deze gesprekken worden altijd met twee consultants gevoerd. Dit garandeert niet alleen veel aandacht en ruimte, maar levert ook spiegeling en reflectie op vanuit meerdere perspectieven en inzichten.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, zetten we persoonlijkheidsvragenlijsten, capaciteitenonderzoek en gesprekssimulaties in. Tijdens het assessment bespreken we de verzamelde informatie direct met de kandidaat. Dit geeft een sfeer van openheid en vertrouwen. De schouw wordt afgesloten met een samenvatting van alle bevindingen en het daaruit voortvloeiende ontwikkel- of aanstellingsadvies.

Verhelderend en inzichtelijk

De schouw neemt, in zijn uitgebreidste vorm, een dag in beslag. Deelnemers ervaren het assessment over het algemeen als intensief en confronterend, maar vooral als verhelderend en inzichtelijk. Bent u benieuwd wat de Persoonlijke Kracht en Ontwikkelschouw voor u of uw medewerkers kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, wij gaan graag met u in gesprek.