Nieuwsbrief juni 2017

Zo vlak voor de zomer blikken we graag terug op het afgelopen half jaar. Een periode waarin er mooie ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. In januari zijn we gestart met een team van 5 collega’s. Ons vertrouwde aanbod blijft, aangevuld met frisse inbreng en ervaring. Leonie Wagenaar en Hiltje Hof stellen zich in deze nieuwsbrief nog even afzonderlijk aan u voor.

In de uitbreiding van ons team herkennen we het proces van organisatieontwikkeling, zoals we die vaak tegenkomen in onze trajecten. Voor ons (en voor onze opdrachtgevers) is het soms een beetje zoeken naar nieuw evenwicht, maar ook een mooie uitdaging die verfrissing brengt. Wij merken dat (h)erkenning en bewustwording van beide aspecten zorgt voor een gezonde dynamiek in organisatieontwikkeling. En die ervaring delen we graag!

Herkenning was er ook tijdens onze ronde tafel bijeenkomst op 30 maart jl. Met een groep van ruim 30 deelnemers uit diverse werkvelden hebben we ervaringen uitgewisseld over kanteling in organisaties. In onze blog van 10 april vindt u een impressie van de opbrengst van deze bijeenkomst (en de volgende blog staat inmiddels ook op onze website).

Uit onze evaluatie bleek dat deelnemers de bijeenkomst als zeer waardevol hebben ervaren. Er is behoefte aan een vervolg en wij geven hier graag gehoor aan. In het najaar van 2017 organiseren we onze volgende rondetafelbijeenkomst. Het concept blijft gelijk; mooie locatie, goed eten, inspirerend gezelschap en interactieve uitwisseling rondom het thema kanteling in organisaties. Bij deze vragen we uw bijdrage:

Wie heeft zin om met ons mee te denken over de inhoud van de rondetafelbijeenkomst in de herfst van 2017?

Wij organiseren graag een bijeenkomst met een kleine denktank.
Aanmeldingen hiervoor zijn hier van harte welkom.

Naast de rondetafelbijeenkomst hebben we dit half jaar natuurlijk meer mooie dingen gedaan. Hieronder een greep uit onze activiteiten:

  • In Dongeradeel en Kollumerland begeleiden we diverse samenwerkings- en fusietrajecten tussen scholen in primair en voortgezet onderwijs.
  • In Groningen begeleiden we een bestuurlijk samenwerkingstraject tussen (thuis)zorgorganisaties.
  • Bij Revalidatie Friesland, Accare en RSG Sneek begeleiden we teams op het gebied van kanteling, resultaatverantwoordelijk samenwerken en zelfsturing.
  • Binnen voortgezet onderwijs en basisonderwijs zijn we bezig met trajecten rondom duurzame inzetbaarheid.
  • Voor besturen in het primair onderwijs hebben we screenings uitgevoerd in het kader van de functiemix. Tevens hebben er diverse ontwikkelassessments plaats gevonden (onze Leiders met Lef aanpak).
  • We verzorgen interim werkzaamheden op het vlak van HRM in zorg en onderwijs, schoolleiderschap in het primair en voortgezet onderwijs en BMW in de zorg.
  • Daarnaast zijn er diverse outplacementtrajecten waarin we mensen coachen op weg naar een nieuwe functie of een andere passende invulling na hun loonbaan. 80% van onze klanten vindt overigens binnen een jaar een andere functie.
  • En uiteraard houden we ons volop bezig met loopbaanbegeleiding in de breedste zin van het woord. Thema’s zijn o.a. : behoud en herstel van belastbaarheid, optimaliseren van functioneren, samenwerking, leiderschap en levensfasevragen. Steeds weer mooie maatwerktrajecten die leiden tot nieuwe inzichten en vaardigheden voor cliënten en organisaties.

Uiteraard zijn er ook persoonlijke ontwikkelingen. Binnen ons team volgens we regelmatig opleidingen en trainingen. Sietsche specialiseert zich op dit moment in systemisch coachen en adviseren. Hiltje volgt een opleiding tot ZKM coach. Jos gaat genieten van een korte sabbatical. Hij gaat de uitdaging aan om 6 weken op de fiets richting Rome te trekken. Leonie werkt samen met haar partner aan het opzetten van een centrum voor zingeving. En Berber gaat in juli met zwangerschapsverlof om zich voor te bereiden op de komst van hun eerste kindje. Dat laatste is wel een heel mooie ontwikkeling!

Tot slot, zoals beloofd aan het begin van deze nieuwsbrief, een stukje tekst over Leonie Wagenaar en Hiltje Hof; beschikbaar als o.a. schoolleider ad interim en HR-adviseur ad interim.

Met de uitbreiding Hiltje en Leonie en hebben we naast hun vaardigheden als coach en organisatieadviseur, twee kundige interimmers binnengehaald.


Vanuit de visie van Buro Noorderlingen zetten zij in hun interim-werk in op verbinding en oplossingsgericht handelen. Geen knopen die te snel worden doorgehakt, geen oplossingen voor de korte termijn en ook geen top down – acties. Waar we bij Noorderlingen voor staan, dat ziet u ook terug in de aanpak van de interim leiders en interim (HR-) adviseurs: onze mensen gaan allereerst het gesprek aan, waarbij alle lagen van belang zijn. Vanuit de visie dat je alleen samen tot een goede oplossing van problemen en knelpunten komt, blijven we in contact en leggen we verbinding. Dat wil niet zeggen, dat er geen wisselingen of verschuivingen plaats kunnen vinden: een team wordt immers gevormd door mensen die gezamenlijk een doel voor ogen hebben. Iemand die zich daar niet aan kan of wil conformeren heeft een andere uitdaging nodig.
Meer weten? Kijk op de website voor het profiel van de beide Noorderlingen.
Uiteraard hebben we ook in ons netwerk kandidaten beschikbaar, mocht u een (school-)leider ad interim of HR-adviseur ad interim zoeken.


Langs deze weg willen we u alvast een prachtige ontwikkelgerichte zomer wensen.